بین معاونت خدمات شهری شهرداری و مرکز بهداشت صورت گرفت
عقد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه گسترش تعاملات آموزشی-پژوهشی

میان معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری و مرکز بهداشت شهرستان کاشان تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد، گسترش همفکری و همکاری‌های آموزشی–پژوهشی به امضا رسید.