معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان مطرح کرد
صرف اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی برای راه‌اندازی سامانه پایش تصویری

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان با اشاره به انجام مراحل اجرایی سامانه پایش تصویری به منظور نظارت بر فرآیند عبور و مرور، اعتبار اختصاص‌یافته برای راه‌اندازی آن را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد.