خشت به خشت تا علامه فیض
گزارشی پیرامون بهسازی خیابان شهید اسلامی‌تبار

چند سال پیش سفری به شهر یزد داشتم. شکوهی که خشت به خشت توسط یزدی‌ها ساخته‌شده تا امروز حیرت گردشگران را برمی‌انگیزد. اما مهم‌تر از ساختن، نگهداری است. علاقه مردم به فرهنگ شهرشان و توجه شهرداری یزد به زیباسازی شهر با استفاده از الگوی بومی منطقه، پایه‌های این شکوه هستند.