هفتمین «رو در رو» با عباس شافعی
قانونی بودن اخذ مالیات بر ارزش افزوده به شرط داشتن گواهی دارایی

مدیر درآمد شهرداری کاشان در هفدهمین نوبت «رو در رو» از مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پرداخت و تخصیص آن می‌گوید.

ششمین «رو در رو» با عباس شافعی
۲۴ درصد جریمه سالیانه، نتیجه تأخیر در پرداخت عوارض خودرو

مدیر درآمد شهرداری کاشان در هفدهمین نوبت «رو در رو» چگونگی تعیین و مبنای عوارض خودرو را تشریح می‌کند و به این مسئله می‌پردازد که عدم پرداخت این عوارض چه پیامدی دارد.

سومین «رو در رو» با عباس شافعی
ضرایب تعرفه‌های شهرداری در ۱۴۰۰ هیچ تغییری نکرده‌اند

مدیر درآمد شهرداری کاشان در هفدهمین نوبت «رو در رو» از اقدام شهرداری کاشان در عدم تغییر ضرایب تعرفه‌های عوارض سال 1400 با توجه به شرایط اقتصادی جامعه می‌گوید.

دومین «رو در رو» با عباس شافعی
پا برجایی تخفیف ۲۵ درصدی عوارض شهری تا پایان سال

مدیر درآمد شهرداری کاشان در هفدهمین نوبت «رو در رو» به تسهیلات در نظرگرفته‌شده از سوی شهرداری برای پرداخت عوارض در سال جاری اشاره می‌کند.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp