مدیرعامل پیشین سازمان آتش‎نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:
آتش نشانی کاشان در تمام ابعاد به استانداردهای ایمنی شهری نزدیک شده است

محمدمسعود چایچی در مراسم تکریم خود به عنوان مدیرعامل پیشین سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و سپردن مدیریت به محمدعلی پیراسته، با اشاره به سابقه فعالیت خود، اداره این سازمان را با توجه به گستره خدمت‌رسانی آن که فراتر از محدوده شهری و دربردارنده خطرات و حساسیت‌های ویژه است،...

حادثه در فاز یک ناجی‌آباد
مجاورت موتورسیکلت و آبگرمکن آتش به پا کرد

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت:مجاورت آبگرمکن و موتورسیکلت بار دیگر باعث آتش سوزی در یک منزل مسکونی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی:
مراکز و مجتمع‌های تجاری کاشان ناایمن هستند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: نتایج حاصل از چند دوره کارشناسی، بازدید و ارزیابی وضعیت ایمنی مراکز و مجتمع‌های تجاری کاشان حاکی از نا ایمن بودن این مراکز بوده و اماکن مذکور فاقد تائیدیه‌های ایمنی این سازمان هستند.